Farum Lokalhistoriske Forening
Vælg:
Forside
Vedtægter
Adresser
Kalender
Museer
Fotos
Historie
Links
Kommende arrangementer Tidligere arrangementerKommende arrangementerLørdag d. 23. juni 2012 fra kl. 21.00 - Sct Hans Aften
Sted: Bålpladsen v. Farum Sø neden for Skulpturparken og for enden af Farumgaardsallé.

Det traditionsrige Skt. Hansaftensarrangement laves i samarbejde med Det danske Spejderkorps i Farum. Der vil være sange og et kæmpe bål i smukke omgivelser. Fra kl. 21 vil der blive udleveret dej til snobrød.

Torsdag d. 23. august kl. 18.30 - Byvandring - Farums gamle gårde
Mødested: Forten ved Rytterskolen på Kålundsvej.

Temaet bliver de gamle gårde i Farum Landsby i 1700- og 1800-tallet og deres beliggenhed ved Farum Hovedgade. Der vil blive givet et billede af livet i den gamle landsby og fortalt om nogle af de gårdmænd, der især fik betydning for livet i Farum.
Turledere: Lise Rasmussen, Kathrine Jessen og Signe Thomsen.

Søndag d. 23. september 2012 kl. 9.00 - ca. 15.00- Bustur til Helsingør
Mødested: Værløse Station kl. 9.00 - Farum Station kl. 9.20.

Den fælles bustur for de to lokalhistoriske foreninger i Værløse og Farum går i år til Helsingør—Sundtoldens by. Torsdag d. 9. februar holdt museumschef Majbritt Bager et spændende oplæg om Helsingør by og sundtolden ( Se powerpoint nedenfor).

Programmet i Helsingør består af 2 dele, hvor vi deles op i 2 mindre grupper, da vi skal besøge Klarerergården, hvor der kun er plads til 20 personer. Medens den ene gruppe besøger dette spændende sted får den anden gruppe en guidet rundvisning i det gamle Helsingør med start på Helsingør Bymuseum. Når begge grupper har været på såvel byvandring som besøg i Klarerergården, kører vi til Flynderupgård, hvor vi skal spise frokost. Derefter vil der være lejlighed til at se de gamle husdyrracer, der befinder sig på markerne ved Flynderupgård og besøge museets udstillinger om bl.a. fiskeri ved Øresund.

Tilmelding d.6.- 20. august til Signe Thomsen på mail:signethomsen3@gmail.com eller tlf.: 51318530.
Indbetaling senest d. 20. august på foreningens bankkonto med angivelse af navn, medlemskab Farum/Værløse og antal deltagere. Pris 325,- kr. pr. person. Kun for medlemmer.
Bankkonto: Reg. Nr. 1551 konto: 3451275.
Begrænset deltagerantal. Hurtig tilmelding tilrådes.

Torsdag d. 25. oktober kl. 19.00 - Peter Lassen
Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A.

Foredrag af Søren S. Petersen, medlem af bestyrelsen for Søllerød Lokalhistoriske Forening om Peter Lassen, der blev født i Farum i 1800 i en fattig daglejerfamilie. Sidenhen drog han til USA, hvor han blev en af de første pionerer i det nordlige Californien, hvor et amt samt flere geografiske punkter er opkaldt efter ham.

Torsdag d. 29. november kl. 18.00 - Foreningens traditionsrige julekomsammen.
Sted: Høloftet, Ellegården, Stavnsholtvej 168.

Under middagen vil Ib Jensen fortælle om, hvordan det var at holde jul på Williams
Tilmelding fra 1. november til Lise Rasmussen 44950231 (efter kl. 18.00) eller mail: rasmussenvvs@mail.dk
Da nogle af medlemmerne kan have behov for kørsel vil vi bede om, at I ved tilmeldingen gør opmærksom på, om I kan tage en ekstra passager med i bilen eller om I har behov for at få kørelejlighed.

Næste nummer af Majtræet udkommer i august

Immigrantmuseets arrangementskalender.

Link til kalender for Værløseegnens Historiske Forening.


Til topTidligere arrangementer (link til visse manuskripter i pdf)

Torsdag d. 3. maj 2012 kl. 18.30 - St. Bededags vandring
Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A.

Stor bededagsaften havde vi traditionen tro en tur inden vi slutter aftenen med varme hveder.

Lørdag d. 14. april 2012 - Fernisering - kl. 12.00
Sted: Kulturhuset, Stavnsholtvej 3.

Fernisering på foreningens udstilling om det gamle Farum Ved hjælp af gamle fotografier fra Farum vil vi gerne give et billede af, hvad foreningen arbejder med. Udstillingen vil også omfatte en konkurrence. Se nærmere om udstillingen her i pdf
Reception for medlemmer kl. 11.00

Torsdag d. 8. marts 2012 - Generalforsamling og foredrag - kl. 19.00
Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A.

Efter generalforsamlingen vil Lise Rasmussen fortælle om sin slægtsforskning og nogle af de spændende personer, som hun har fundet frem til.

Torsdag d. 9. februar 2012 - Helsingørs Historie - kl. 19.00
Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A.

Helsingør har en spændende og mangfoldig historie, hvilket de mange smukke gamle bygninger vidner om. Byen er præget af, at den i mange år var en vigtig havneby pga. Øresundstolden og Kronborg. Bl.a, kan man stadig besøge Skibsklarerergården, der er fra sundtoldstiden og Værftsmuseet, der fortæller om Helsingør som værftsby. Oplæg ved museumschef Majbritt Bager, som vil fortælle om byens historie med vægt på Øresundstoldens betydning.
Plancher i pdf

Lørdag d. 21. januar 2012 - 25 års jubilæum - kl. 14.00
Sted: Kulturhuset, Stavnsholtvej 3.

Farum Lokalhistoriske Forenings 25 års jubilæum.

Link til Lene Hertels tale (pdf)

Torsdag d. 24. november 2011 - Julekomsammen - kl. 18.00
Sted: Høloftet, Ellegården, Stavnsholtvej 168.

Tilmelding fra 1/11 til Lise Rasmussen 44 95 02 31 (efter 18) eller rasmussenvvs@mail.dk.

Tirsdag d. 25. oktober 2011 - Kongemordet i Finderup Lade - kl. 19.30
Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30A.

Foredrag af Troels Brandt om kongemordet i Finderup Lade og de kulturhistoriske spor, det satte.

Torsdag d. 24. september 2011 - Tur til København - kl. 15.00-16.30
Sted:

Vi følger i P.E. Rasmussens fodspor og får et indtryk af København i en dramatisk periode, hvor byen både oplevede en voldsom brand og det engelske bombardement. Byens lærde, som P. E. Rasmussen kom til at tilhøre, var optagede af oplysningstidens tanker, hvilket også kom til at sætte sit præg på byen i form af bl.a. nye skoler med nyt pædagogisk indhold.

Søndag d. 11. september 2011 9.30-16.30 - Bustur til Ringsted med Værløseegnens Historiske Forening
Sted: Farum Stationsplads
Tilmelding senest mandag den 15. august. Nærmere detaljer følger ved udsendelsen af Majtræet.
Pris: 300 kr.

Torsdag d. 23. juni 2011 - Skt. Hans aften ved Farum Sø - kl. 21.30
Sted: Bålpladsen v. Farum Sø neden for Skulpturparken og for enden af Farumgaardsallé.

Det traditionsrige Skt. Hansaftensarrangement laves i samarbejde med Det danske Spejderkorps i Farum. Som traditionen byder, er der atter St. Hansaftensbål med tale, smukke midsommersange med forsang af Hans Ågård. Båltaler er borgmester Ole Bondo Christensen. Talen kan læses her i pdf.

Torsdag d. 19. maj 2011 - St. Bededagsvandring - kl. 18.30
Sted: P-pladsen ved Farum kirke. Kålundsvej 33.

Årets St. Bededagsvandring tager os rundt til forskellige bygninger, som murermester Ole Andersen Lundqvist (1810-77) har begået. Efter turen bydes som sædvanlig på te/kaffe og varme hveder i præstegårdslængerne.
Ole Andersen Lundqvist blev født i Virum 1810 og uddannede sig til murer. Han blev i 1839 gift med Mariane Mathilde Juul fra Farum, og i 1842 flyttede det unge par til Farum. Ole Andersen Lundqvist blev snart kendt og respekteret i det lille samfund for sin dygtighed, og hans "stempel" ses på mange stadigt eksisterende bygninger. På turen vil vi gøre holdt ved flere af disse bygninger og her høre om familiens og landsbysamfundets historie, samtidig med, at bygningerne vil blive kommenteret ud fra et murersagkyndigt /arkitektonisk perspektiv. Husk, der er begrænset deltagerantal.
Pris 50 kr.
Turleder: Anette Jerking
Foredraget kan læses her i pdf


Tirsdag d. 5. marts 2011 - Generalforsamling - kl. 19.00
Sted: Præstegårdslængerne, Kålundsvej 33.

Generalforsamlingen afholdes i Præstegårdslængerne i lighed med tidligere.

Efter generalforsamlingen vil Signe Thomsen fortælle om oplysningstiden og den betydning den fik for såvel bønder som præst og andet godtfolk i Farum. Oplysningstidens tanker fik på mange måder grundlæggende betydning for det samfund, vi har i dag - også i Farum.

Torsdag. 25. november 2010 - Julesammenkomst - kl. 18.00
Sted: Høloftet, Stavnsholtvej 168.

Foreningens traditionsrige julesammenkomst med julemad, amerikansk lotteri og underholdning.

Pris: 150 kr. incl. ½ flaske vin. Tilmelding: Lise Rasmussen 44 95 02 31 (efter 18) eller rasmussenvvs@mail.dk.

Lørdag d. 13. november 2010 - Arkivernes dag - kl. 11.00-13.00
Sted: Kulturhuset, Stavnsholtvej 3.

Arkivet holder åbent hus. Tema er klimaet. Stormfloden i 1872, som også ramte Farum og Værløse.

Mandag d. 25. oktober 2010 - Farum Præstegårds historie - kl. 19.00
Sted: Præstegårdslængerne Kålundsvej 33.

Foredrag af sognepræst Jan Asmussen om Farum Præstegård, som i 2009 kunne fejre 150 års jubilæum. Emnet er præstegårdens historie og betydning siden reformationen.

Søndag d. 12. september 2010 - Bustur til Roskilde - kl. 9.30-16.30
Fælles bustur med Værløseegnens historiske Forening til Roskilde, hvor man besøger Roskilde Kloster og Domkirken.

Seneste tilmeldingsdato tirsdag d. 17. august 2010 til Helle S. Larsen på 42 34 24 30 eller e-mail jahema75@hotmail.com. Deltagerpris 300 kr.

Søndag d. 22. august 2010 - I P.E. Rasmussens fodspor - kl. 14.00-15.30
Mødested: Kultorvet ved bænkene, hvor Rosengården munder ud i Kultorvet.

Vandretur i P.E. Rasmussens fodspor i København. Guider Nete Balslev Wigender (Københavns Stadsarkiv) og Helle S. Larsen (FLF).

Da temaet for årets Golden Days Festival i København blev kendt, tænkte Farum lokalhistoriske Forening: her kan vi godt være med, vi laver en byvandring. Temaet er 1700-tallet, og en af Farums berømteste sønner, boede netop i København fra 1788 til 1810. Det var den fattige fæstebondesøn P. E. Rasmussen, der senere blev landskendt for at have komponeret melodien til Danmark dejligst vang og vænge.

Poul Rasmussen blev født på Paltholmgård i 1776. Da hans far døde 8 år senere, fik en af præstens venner øje på den kønne og kvikke dreng. Det var digteren Edvard Storm, der var med til at starte Selskabet for Efterslægten og året efter Efterslægtsselskabets Skole, hvor Poul kom til at gå. Edvard Storm adopterede drengen, som fik hans fornavn til mellemnavn. Poul fik flere velyndere blandt hovedstadens intelligentsia. De støttede ham økonomisk, så den fattige bondesøn kunne blive student og jurist. Poul Edvard Rasmussen var tæt på Christiansborgs brand i 1794, som han har skrevet en meget spændende øjenvidneskildring af, og under Københavns bombardement blev han ramt i benet af en granatsplint. I 1810 trak han sig fra sine embeder og flyttede tilbage til Farum i 1813, hvor han flittigt skrev dagbog og levede til sin død i 1860.

Vi følger i P.E. Rasmussens fodspor i København og laver stops, hvor han boede, gik i skole og arbejdede. Helle S. Larsen fra lokalhistorisk forening knytter ved hvert stop an til P.E. Rasmussens liv, og Nete Balslev Wingender fra Københavns Stadsarkiv maler hvert sted et billede af datidens København.. Turen finder sted søndag d. 22. august med mødested ved bænkene på Kultorvet, hvor Rosengården munder ud i Kultorvet. Vi starter kl. 14. Turen er på små 2 km. og varer ca. 1 ½ time. Tilmelding nødvendig på 44470617.

Onsdag d. 23. juni - Skt. Hansaften v. Farum Sø - kl. 21.30
Sted: Bålpladsen v. Farum Sø neden for Skulpturparken og for enden af Farumgaardsallé.

Det traditionsrige Skt. Hansaftensarrangement laves i samarbejde med Det danske Spejderkorps i Farum. Der vil være sange og et kæmpe bål i smukke omgivelser. Fra kl. 21 er det muligt at købe øl, vand, pølser og dej til snobrød.

Årets taler er: Helene Lund

Se nærmere i Majtræets februarnummer.

Torsdag d. 29. april kl. 18.30 - St. Bededagsvandring
Start og slut: P-pladsen ved Farum Kirke - Mødetid: 18.30 Årets St. Bededagsvandring er identisk med den tur, Johannes Jespersen, sognerådsformand og borgmester i Farum gennem en menneskealder og byens hidtil eneste æresborger, har beskrevet som sin yndlingstur. Efter turen serveres der kaffe, te og varme hveder i Præstegårdslængerne.

Pris: 50 kr. Tilmelding fra mandag d. 19. april til Lise Rasmussen 44950231 (efter kl. 18)

Se nærmere i Majtræets februarnummer.

Torsdag d. 11. marts 2010 - Ordinær generalforsamling
Sted: Præstegårdslænger, Kålundsvej 33 - Tid: 19.00

Beretningen kan læses her i pdf.

Onsdag d. 27. januar 2010 - Foredrag: Rebslagere og asylmødre – har der været sådan nogen i Farum?
Sted: Præstegårdslængerne, Kålundsvej 33 - Tid: 19

Farum lokalhistoriske Forening holdt foredragsaften i Præstegårdslængerne. Det var to børnebørn af Farums sidste rebslager Niels Joseph Andreassen og hans kone asylmoder Maren Sofie Andreassen.

Niels Joseph Andreassen var født i Lynge og uddannet rebslager. I 1888 lejede han sig ind i et hus i Farum og begyndte at virke som rebslager. Året efter blev han gift, og ægteparret fik 6 børn. Da rebslageriet ikke var så indbringende længere, efter at fabrikker i vid udstrækning havde overtaget arbejdet, begyndte Niels Andreassen også at lægge tagpap på og tjære tage. Under et sådant arbejde styrtede han d. 13. juni 1907 ned og brækkede ryggen. Resten af livet var han lam. Han lærte sig så at rulle cigarer, og da hans kone som en slags social foranstaltning blev bestyrer af asylet i dec. 1908, klarede familien sig økonomisk. I 1925 døde Niels Andreassen, men Maren Sofie fortsatte med asylarbejdet til 1927. Hun døde i 1944.

Ellen Johansen fortalte medrivende om rebslagerfamilien med udgangspunkt i erindringer og rebslagerens dagbog. Kurt Andreassen supplerede med andre erindringer og anekdoter, så man fik et levende indblik i familiens Farumliv.

Niels Joseph Andreassens dagbogsnotater kan læses her i pdf. Retskrivning og tegnsætning er bevaret.


Asylmor, Maren Sophie Andreassen, ved Majtræet 1909 - Maren og Niels Andreassen - Familien - Foredragsholderne - Ellen Johansen.

Torsdag d. 26. november - Julekomsammen
Sted: Høloftet, Stavnsholtvej 168 - Tid: 18
Forenings traditionsrige julekomsammen med julemad, fortælling og quiz.
Se om bl.a. pris og tilmelding i augustnummeret af Majtræet og næste nummer af NYT fra Furesø Museer.

Torsdag d. 22. oktober - Foredrag: Minder fra smedjen og landbyen i Bregnerød
Sted: Musikhuset, Stavnsholtvej 3 - Tid: 19
Egon Bent Johansen voksede op på smedjen i Bregnerød. Han blev konfirmeret i 1945. Om aftenen var der et rigt leben omkring smedjen, man kan nærmest kalde den for Bregnerøds ”kulturhus”. Egon Bent Johansen fortæller levende og oplysende om sin barndom i Bregnerød med særlig vægt på tiden omkr. 2. verdenskrig.

Mandag d. 24. august - Byvandring i det gamle Farum i P.E. Rasmussens fodspor.
P.E. Rasmussen 1776-1860 kan meget kort sammenfattes med ordene: fæstebondesøn, auditør i flåden og komponist til ”Danmark dejligst vang og vænge”. Start: P-pladsen v. Slagbænken, Farum Hovedgade nr. 72. Turen slutter v. Farum kirke.
Tid: 18.30
Begrænset deltagerantal. Tilmelding fra d. 17. aug. til Lise Rasmussen 4495 0231 (efter kl. 18). Se i øvrigt nærmere i augustnummeret af Majtræet.

Søndag d. 13. september kl. 10-15
Fælles bustur for Farum lokalhistoriske forening og Værløseegnens Historiske Forening.

Turen følger op på sidste års bustur ved at fortsætte i Hvideslægtens spor

Tirsdag d. 23. juni 2009 - Sct. Hansbål ved Farum Sø
Sted: Bålpladsen v. Farum Sø neden for Skulpturparken - Tid: 21.30
Traditionsrig Skt. Hansbål med tale, sange og mulighed for at købe øl, vand, pølser og dej til snobrød. Arrangeres i samarbejde med Det Danske Spejderkorps i Farum.
Taler: Entertainer, forfatter, revymand m.m. Flemming Jensen

Lørdag d. 6. juni - Mangfoldighedsfestival
Sted: P-pladsen ved Farum Kulturhus. - Tid: 11-16
Farum lokalhistoriske Forening udleverer materiale til ”Kend din by – årstalsjagt” i Farum Hovedgade. Præmier

Torsdag d. 7. maj 2007, kl. 18.30 - St. Bededagsvandring i Stavnsholt Sommerby
St. Bededagsvandring var en succes. Der var rigtigt mange tilmeldte - vi var 80 der mødte op. Marianne Fogtmann, som er uddannet journalist, bød velkommen og fortalte lidt om sin baggrund bl.a. at hun har været medlem af bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening i flere år.

Ved købmandsmuseet Cornelen hørte vi om museets oprindelse samt om Brudegården, Kjeldsholm og Søgården og de udstykninger der er udgået derfra. Standsede på Skovbakken ved Per Revel´s hus hvor vi hilste på og hørte om dengang, da han købte grunden for kr. 100 i udbetaling. Var ved søen, på kano-pladsen, hvor vi stående ved bredden og på den lille bro, sang Per Revels sang om livet i Furesøhaveby. Gik ad Brudedalen - som tidligere var udnævnt til at være Turistvej - den berømte, der aldrig blev til noget og stoppede igen ved Finn Dissings hus. Han og fru Jessie hilste på og vi blev indviet i familiens Stavnsholt-historie.

I Sct. Georgs Gildets hytte sluttede vi med varme hveder, the og kaffe og den fornøjelige stemning bredte sig. Formanden, Ketty Træholt, takkede for den store tilslutning og bad os alle synge Per Revel´s Ode til Stavnsholt.

Vejret var også med os - det var en forholdvis lun og stille aften - uden regn - som vi alle nød.Torsdag d. 26. marts 2009, kl. 19.30 - Fortidens veje i Furesø Kommune - Musikhuset i Farum, Stavnsholtvej 1, Farum.
Troels Brandt gennemgik udviklingen i Furesø Kommunes vejnet gennem 5500 år, herunder også den sandsynlige placering af den forsvundne middelalderlandsby, Bothelstorp.
Foredraget var et Powerpoint show med fotos og en række gamle og nye kort. Ca. 80 tilhørere.

Torsdag d. 12. marts 2009, kl. 19.30 - Generalforsamling - Præstegårdslængerne i Farum.
Generalforsamling efter vedtægterne. Referat her i pdf.
Foredrag af Peter Rasmussen - bl.a. i sin tid aktiv omkring Midtpunktsbussen - i serien "Farum som forstad".Tirsdag d. 3. februar 2008, kl. 19.30 - Romerglasset i Ryget Skovby - Farum Vejgård, Stavnsholtvej 170, Stavnsholt.
Niels Bødker Thomsen fortæller om det romerske glas i Ryget Skovby og dets vej til Værløse.

Torsdag d. 4 december 2008, kl. 18.00 - Julekomsammen på Høloftet.
Ellegården, Stavnsholtvej 168, Stavnsholt.

Bjarne Sejr Petersen fortalte om sine minder fra Farum. Manuskriptet kan hentes her i pdf.

Torsdag d. 13. november 2008, kl. 19.30 - Farum som forstadskommune - Farum Vejgård, Stavnsholtvej 170, Stavnsholt.
Susanne Krogh Jensen fortæller om Farum som forstadskommune.

Torsdag d. 28. oktober 2008, kl. 19.30 - Farum som forstadskommune - Farum Vejgård, Stavnsholtvej 170, Stavnsholt.
Henning Olsson fortæller om livet som forstadsborger i Farum. Henning Olssons manuskript kan hentes her i pdf.

Lørdag d. 27. september 2008 kl. 9.45 - 15.00 - Furesø Forenings Festival i Kulturhuset
Farum Lokalhistoriske Forening medvirkede med stand.

Søndag d. 14. september 2008, kl. 10.00-15.00 - Bustur til Hvidernes Nordsjælland.
Hvideslægtens store navne Absalon, Esbern Snare og brødrene Peder og Andreas Sunesen er kendt af alle. Denne indflydelsesrige slægt står bag byggeriet af mange kirker og klostre, og rester af deres borganlæg findes flere steder. Fjenneslev, Sorø og Kalundborg forbinder vi oftest med Hvideslægten, men også i vort nærområde har de sat deres spor. Turen går til Knardrup, hvor Sune Ebbesens gård lå, borgtårnet ved Bastrup Sø og Jørlunde Kirke med kalkmalerier fra Jørlundeværkstedet, hvis malerier findes i mange kirker i Hvideslægtens område. Der vil undervejs i bussen blive fortalt om Hvideslægten og Hviderne her på egnen og om Jørlunde Kirke. Efterårsturen er fælles for Farum Lokalhistoriske Forening og Værløseegnens Historiske Forening. Undervejs nyder vi en frokostbuffet på Ganløse Kro. Pris for denne bustur med frokost, men eksklusive drikkevarer, er 275 kr. pr. person. Afgang fra stationspladsen ved Værløse station kl.10.00. Hjemkomst omkring kl.15.00. Tilmelding senest onsdag den 20. august til Jette Wittmaack på tlf.: 4448 1600. Indbetaling senest samme dato på Værløse-foreningens girokonto 1577 0005471958 med angivelse af navn, telefonnummer og antal.

Lørdag d. 23. august 2008, kl. 14.00 - ca. 16.00/16.30. Teglværksområdet nord for Bregnerød.
Mødested: Mødested: Parkeringspladsen på Hyrebakken ved kommunegrænsen (ved nr. 20).
Mange kender ikke kommunens nordligste hjørne, som i modsætning til resten er et issølandskab præget af lergrave og tipvognstracheer fra de tidligere teglværker ved Blovstrød. Fra den oprindelige Frederiksborgvej ved Ravnsholt Skov ser vi på Furesøsiden den store lergrav, som har givet navn til den arkæologiske Allerødtid. Derefter går vi over kommunegrænsen til det idylliske Kattehale-område mellem Kattehale Mose, Sønderskov og resterne af de store teglværker - et afsondret område, hvor nutiden blandes med genskabt natur og glimt af en glemt tid. Guide er formanden for Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune, Ole Høegh Post. Turen er som vor sensommertur i 2006 på 4-5 kilometer. Ingen tilmelding eller entre.

Torsdag d. 17. april 2008, kl. 18.30 - St. Bededagsvandring.
St. Bededagsvandring i Nørreskoven med efterfølgende the og varme hveder på Marinaen. Guide Niels Bødker Thomsen. Mødested: Fiskebækhus. Pris: 40 kr. Tilmelding nødvendig.

Søndagene 6. og 13. april 2008 - Recognoscering i Farum Lillevang.
Disse to formiddage er afsat til en recognoscering i Farum Lillevang under ledelse af Furesø Arkæologigruppe, hvor vi bl.a. vil lede efter spor af Bodelstorp.

Tirsdag d. 4. marts 2008, kl. 19.30 - Generalforsamling i Præstegårdslængerne.
I forbindelse med generalforsamlingen vil sognepræst Jan Asmussen fortælle om altertavle og prædikestol i Farum Kirke. Jan Asmussens manuskript kan hentes her i pdf.

Onsdag d. 28 november 2007, kl. 18.00 - Julekomsammen på Høloftet.
Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

Der serveres julebuffet og en halv flaske vin for 100 kr. pr. person.
En af Farums kendte borger vil fortælle erindringer fra det gamle Farum.
Vi vil desuden hygge med quiz og amerikansk lotteri.
Tilmelding senest 21. november til Erik Juul Pedersen tlf. 44 95 05 46. Fortæl samtidig, om du ønsker kørselslejlighed.

Torsdag d. 1., 8. og 15. november 2007 - Arkæologi i Furesø Kommune
Vejgården / Stavnsholt Kirkes lokaler, Stavnsholtvej, 3520 Farum.

3 foredrag om Furesø Kommunes's arkæologi mv. i samarbejde med Værløseegnens Historiske Forening.

3 lysbilled-foredrag for alle med interesse for fortiden i deres lokalområde fra landskabets dannelse til middelalderen. Foredragsholdere var museumsinspektør Ole Lass Jensen, Hørsholm Museum og Niels Bødker Thomsen, Værløse Arkæologigruppe. Desuden fortalte Troels Brandt, Farum Lokalhistoriske Forening, om vejstrøgene.

Der var overraskende stor interesse for en hele 3 foredrag med henholdsvis 69, 79 og 76 tilhørere, hvilket medførte, at foredragene måtte flyttes til Stavnsholt Kirkes lokaler.

Lørdag d. 1. september 2007 kl. 15 - Mindesmærker / Din bys historie
5. majstenen ved Fredtofteparken

Byvandring rundt til 9 mindesmærker. Gennem historien bag mindesmærkerne får man en anden indgang til Farums historie end den gængse. Turen varer omkr. halvanden time og er ca. 2 km lang. Guide er Helle S. Larsen.

Torsdag d. 23. juni 2007 - Sct. Hansbål ved Farum Sø
Sct. Hansaften markeres som traditionen foreskriver med bål ved Farum Sø (for enden af Skulpturparken / Fredtofteparken), arrangeret af Lokalhistorisk Forening og Det danske Spejderkorps. Fra kl. 21 bages der snobrød. Kl. 21.30 begynder bålfesten, og kl. ca. 22 tændes bålet. Årets båltale holdes af Sven Krarup Nielsen, formand for Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune.

Der er mulighed for at købe øl, vand, pølser og dej til snobrød.

Torsdag d. 3. maj 2007, kl. 19.00 - St. Bededagsvandring - Farum Præstegård.
Den traditionelle St. Bededagsvandring udgår fra parkeringspladsen ved Farum Kirke og går over præstegårdsjordene til oldtidsvejen, Kong Volmersvej, Gedevasegård (udpeget som "kulturarvsområde af national betydning" på grund af stenalderfund), Grethesholm og jættestuen Gretteshøj, inden vi vender tilbage langs Farum Sø. Emnerne er fortidens landskab, arkæologi og historie. Guide er Troels Brandt. Varigheden er 1½-2 timer, hvorefter der sluttes af med the og varme hveder i Menighedshuset. Pris kr. 40 pr. person.

Onsdag d. 11. april 2007, kl. 19.00 - Ekstraordinær generalforsamling
Kulturhuset, Foreningslokalet, Stavnsholtvej 3.

Godkendelse af vedtægter.

Onsdag d. 28. marts 2007, kl. 19.30 - Finlandskrigen
Kulturhuset, Foreningslokalet, Stavnsholtvej 3.

Tidligere højskoleforstander Johannes Engberg fortæller om sin frivillige deltagelse i den 100 dage lange Vinterkrig i Finland, 1939-40, som sluttede med Finlands afgivelse af Karelen til Sovjetunionen.


Onsdag d. 21. marts 2007, kl. 19.30 - Ordinær generalforsamling i Kulturhuset.
Der blev afholdt ordinær generalforsamling, hvor foreningens vedtægter blev ajourført som følge af ændringerne omkring kommune og museum. Lis Lærke fik tak for sin indsats som formand de sidste 3 år, idet hun ønskede at fratræde for at hellige sig andre opgaver. Ilse Schødt blev ny formand og Marianne Vogtmand blev indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Efter pausen fortalte Helle Larsen om foreningens 20-årige historie.

Torsdag d. 30 november 2006, kl. 18.00 - Julemiddag.
Ellegården.

Årets traditionelle julemiddag med god mad og lokalhistorisk underholdning.

Lørdag d. 23. september 2006 kl. 9.45 - 15.00 - Farums Forenings Festival i Kulturhuset
Farum Lokalhistoriske Forening medvirkede med stand. Der udleveredes bl.a. en folder med Kulturhusets og Paltholmskolens historie. Folderen ligger som PDF-fil på siden Kulturhuset , hvorfra den kan kopieres eller udprintes.

Lørdag d. 26 august 2006 kl. 14.00
Vandring i Farum Lillevang, Terkelskov og Mølleådalen.


Der vil blive fortalt om istid, stenaldergrave, broncealderhøjen Kaffehøj, Bothelstorps pottemagerværksted, Hvide-godsernes vandmøller, kalkbrænding, grusgravning, Hestetang Huse, 1800-tallets turisme samt engenes og skovenes historie (incl. skovhaven Filet'en). Guide er Troels Brandt.

Fredag d. 23. juni kl. 21.30 - Sct. Hansbål ved Farum Sø
Sct. Hansaften markeres som traditionen foreskriver med bål ved Farum Sø (for enden af Skulpturparken / Fredtofteparken), arrangeret af Lokalhistorisk Forening og Det danske Spejderkorps. Kl. 21.30 begynder bålfesten, og kl. ca. 22 tændes bålet. Årets båltale holdes af Vini Lindhardt, konstitueret kommunaldirektør i Farum.

Der er mulighed for at købe øl, vand, pølser og dej til snobrød.

Torsdag d. 11. maj 2006, kl. 19 - St. Bededagsvandring i Farum Stationsby.
Den årlige St. Bededagsvandring er i år en vandring i Farum "Stationsby". Vandringen varer 1½ time og slutter i Kulturhuset, hvor der er the og varme hveder. I Kulturhuset kan man se den udstilling om Slangerupbanen, som Farum Modeljernbaneklub af 1976 har opstillet her. I den forbindelse vil der også være en mindre udstilling af fotos fra Slangerupbanens historie.

Torsdag d. 20. april, kl. 19 - Slangerupbanens 100-års dag. - Ellegården.
Slangerupbanens 100 års jubilæum fejres i fællesskab af Farum Lokalhistoriske Forening og Visens Venner i Farum med en hyggelig sang- og fortælleraften. Fortællere er Gerhard Olsen og Sonja Cleminson, som underholder med erindringsglimt fra Farum Station, der rækker tilbage til trediverne.

Onsdag d. 1. marts 2006 - Generalforsamling i Musikhuset.
I forbindelse med generalforsamlingen fortalte Peter Madsen minder fra sin tid i Farum fra begyndelsen af 60'erne og til nu".

Tirsdag 14., 21. og 28. marts, søndag 1. april 2006 - Fra Jægerstenalder til Jetalder - Værløse
Historisk Forening for Værløse Kommune, Farum Lokalhistoriske Forening og Danmarks Flyhistoriske Museum, Værløse, arrangerede en foredragsrække Flyvestation Værløse. .

Søndag d. 19. februar 2006 - Foredrag om taterne på Farum Vejgård, Stavnsholtvej 170.
"Taterne i Jylland – forestillinger om fremmedartede mennesker"
Foredrag ved cand.mag. i historie og dansk Lene Andersen fra Dansk Folkemindesamling.

Torsdag d. 1. december 2005 - Julemiddag på Ellegården
Foreningens traditionelle julemiddag på Ellegården med god mad og underholdning.

Lørdag d. 17. september 2005 - Årstalsjagt i Farum Hovedgade
I anledning af Farum Foreningsfestival inviterer Lokalhistorisk Forening på en årstalsjagt i Farum Hovedgade. Det er en sjov og oplysende konkurrence, som både børn og voksne kan deltage i - og alle få noget ud af. Tag børnebørnene i hånden og ægtefællen under armen og lær din Hovedgade bedre at kende. Desuden præsenteres en underholdende "Hvad er det?"-quiz i Kulturhuset.

Torsdag d. 23. juni 2005 - Sct. Hansbål ved Farum Sø
Sct. Hansaften markeres som traditionen foreskriver med bål ved Farum Sø (v. Fredtofteparken), arrangeret af Lokalhistorisk Forening og Det danske Spejderkorps. Fra kl. 21.00 er der snobrødsbagning for børn, kl. 21.30 begynder bålfesten, og kl. ca. 22 tændes bålet. Konferencier og forsanger er Hans Aagaard Larsen og årets båltale holdes af John Meyland.

Søn. d. 22. maj 2005, kl. 14-16 - Guldbroderiets historie Danmark.
Farums Arkiver & Museer, Farum Vejgård, Stavnsholtvej 170, Farum.
Lone de Hemmer Egeberg og Annet Laursen Skjelsager fortæller om guldbroderiets historie i Danmark og nogle af de kvinder, der levede af det fine kunsthåndværk. Entré: 25 kr.

Søn. d. 6. februar 2005 - "Søndagsskole".
Ellegårdens Høloft
Helle Larsen fortalte om Farum Skolevæsens historie.

2. december 2004 - Julemøde.
Ellegården
Foreningens traditionelle julemiddag på Ellegården, med bl.a. H.C. Andersen.

19. oktober 2004 - Traditionernes udvikling gennem 200 år.
Farum Vejgård
Else Marie Kofod fra Dansk folkemindesamling fortalte.

26. september 2004 - Hammermøllen og Tegners Museum.
Bustur
Morten Bjørn og lokale guider.

25. august 2004 - Fyraftens-Vandring i Værløse.
Værløse Museum
Museumsinspektør Ellen Jensen viste rundt i byens centrale del og på museet.

Til top